Egyéb kategória bejegyzései

Böjte Csaba az óvónőknek

Október 13-án rendezték a Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesülete és a Szentendrei Óvónők Néphagyományt Éltető Közössége hagyományos őszi találkozóját Teréz napon a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, ahol Böjte Csaba mondott példabeszédet.

Reklámok

Karácsonyi elmélkedés

„A pusztában kiáltónak a szava: Készítsétek elő az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!” Mt 3,1-12

Keresztelő Szent János alakja Advent egyik főszereplője – ő az előhírnök, az, aki az Úr útját előkészíti. Nem egy hétköznapi jelenség. Amikor a zsidóság már évszázadok óta házakban, városokban él, úgy öltözködik, mint bármely más kultúrnép, akkor ő kivonul a pusztába, teveszőr ruhát ölt, vad növényeket, sáskákat, mézet eszik. Személye az örökös ellentét, a kontraszt – ő az, aki kivonul, aki elhagyja a kultúrát, a várost, vagyis mindazt, ami az emberi életet jelképezi. Kilép az emberiből, eldobálja az evilági kapaszkodókat, teljesen kiszolgáltatottá lesz, hogy így az isteninek a szócsövévé, felkiáltójelévé váljék.

Szavai igen kemények – és éppen ezért különösképpen is megfontolandók Advent idején. Mi, XXI. századi keresztények megszoktuk már, hogy ez a négy készületi hét a jászolban fekvő Kisjézus betlehemi meghittségének hangulatában, légkörében telik, mintegy már elővételezve Karácsonyt. Köszönhetően a kommerciális világnak, a karácsonyi jelképek pompájával már jó előre feldíszített az életterünk. Egybefolyik ádvent és karácsony! Ebbe az érzületbe mintegy beleront, betör Keresztelő János, amikor ítéletről, kárhozatról, vészről, tűzről prédikál. De jól van ez így – ezáltal nem engedi, hogy legalább mi kereső keresztények elveszítsük az igazi Adventet, megakadályoz abban, hogy félreismerjük az előttünk álló ünnepet. A Keresztelő szavai kikerülhetetlenek, s emlékeztetnek bennünket arra, hogy a jászolban fekvő kicsiny Gyermek egyben életünk végén másodjára is eljövő ítélő, örökké Uralkodó Krisztus is. Arra akar tanítani bennünket a prófétai szó, hogy Isten végtelen emberszeretete nem engedi magát pusztán kegyes, jóleső képekbe (nem beszélve ezek sokszor negédes giccses díszleteiről) bezárni, – Isten irántunk megmutatott szeretete egyben erő és hatalom is. Karácsonyi elmélkedés Tovább olvasása