Felsőderna

A Nagyváradtól észak-keletre 60 km-re, Margittától dél-keletre 30 km-re fekvő Derna, mint település a XVIII. században jött létre. Az 1880-as években a bányászat révén fejlődésnek indult. Dernán kiváló minőségű aszfaltot bányásztak és dolgoztak fel egészen az 1989-es változásokig, amikor is a kitermelés abbamaradt. A település a kommunizmus idején szebb napokat is látott, hiszen nem csak az aszfalt kitermelése, de  a környező vidék szénbányái nagyon jó megélhetést biztosítottak. Saját kórháza, szülészete, könyvtára volt. Napjainkban mindez csak romjaiban lelhető fel.
Ami a lakosság etnikai és felekezeti összetételét illeti, nagyon vegyes. Magyarok, románok és szlovákok élnek itt békében évtizedek óta. A magyar lakosság jó része az 50-es években költözött a településre a biztos megélhetés reményében. Akkori létszámukat illetően jelzésértékű, hogy nyolcosztályos magyar iskola működött. A munkahelyek megszűnésével azonban a fiatal nemzedék arra kényszerült, hogy feladja szülőföldjét és Nagyváradon, de még inkább külföldön keresse boldogulását.
Magyar nyelven csak a református egyház rendtartása szerint van istentisztelet, jóllehet elég szép számmal vannak katolikusok is, de csak szlovák nyelven misézik a szomszéd településről átjáró plébános. Az iskolai vallásoktatást csak az ortodox egyház végzi (-heti) Elgondolkodtató, hogy a település hivatalos honlapján a felekezeti összetétel rendjén a magyar reformátusok nincsenek megemlítve. Ezért van kimondhatatlanul nagy a jelentősége annak a szolgálatnak, amit a vasárnapi iskola munkatársai végeznek. Ezek az emberek nemzeti identitásukat csakis így őrizhetik meg.

A munkacsoport tagjai:

„Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!”

Ézsaiás próféta könyvéből vett igeversekkel köszöntöm és mutatom be a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola pedagógusait, akik részt vesznek a Vasárnapi Iskola munkájában.

Földváriné Simon Ilona a karcagi református iskola, igazgató asszonya. Dolgozott tanítóként, tanárként. Középiskolai tanári végzettségét a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen szerezte, ahol pedagógiából, szociológiából és pszichológiából tett záróvizsgát. A Református Pedagógiai Intézetben 10. éve dolgozik szaktanácsadóként, tanügyigazgatási szakértőként. A neveléstudomány mentora. Publikál pedagógiai szaklapokban, folyóiratokban. Jelenleg a Debreceni Református Teológia végzős vallástanári szakos hallgatója.
Második éve vesz részt a Vasárnapi iskola programjában. Első évben Belényesen és Váras-fenesen, ettől a tanévtől Dernán és Pusztaújlakon szolgálja a gyerekeket, a gyerekek épülését. A foglalkozásokra nagyon lelkesen készül, szervezi az újabb tagokat.
Mobil: 06/30-627-86-12                     E-mail: anna.ilona@freemail.hu

Takácsné Csikós Anikó tanítói diplomáját a Jászberényi Tanítóképző főiskolán szerezte, majd Nyíregyházán magyar nyelv- és irodalom szakos tanári oklevelet kapott. Műveltségterülete a drámapedagógia, amely nagyon alkalmas a személyiség sokoldalú fejlesztésére. A drámaórák mellett tantárgyait nagy szeretettel tanítja a Karcagi Nagykun Református Általános Iskolában, ahol 5. éve igazgató-helyettesi és minőségbiztosítási feladatokat is ellát. Osztályfőnöki munkája is példa értékű. Ebben a tanévben kapcsolódott be a Vasárnapi iskola programjába. Gyermek központú foglalkozásaiért nagyon hálásak a gyerekek.
Mobil: 06/30-556-57-23                     E-mail: aniokok.@freemail.hu

Földvári Márta tanító- hitoktató szakos főiskolai hallgató. Műveltségterülete ember- és társadalomismeret, etika és könyvtár. Karcag város óvodáiban tartja a református hittan foglalkozásokat, melyeken nagyon sok óvodás vesz részt. Második éve kapcsolódott be az erdélyi gyerekek oktatásába. Első évben Belényesen és Váras-fenesen, ebben a tanévben Dernán és Pusztaújlakon várják a gyerekek. Az elmúlt év nyarán segített az erdélyi gyerekek nyári tábori programjának megvalósításában. A népművészeti témájú tábor Köröstárkányban volt, ahol kunsági motívumokat festettek az erdélyi gyerekekkel.
Mobil: 06/30-272-75-23                     E-mail: f..marta@freemail.hu

A kis csoport komplex foglalkozásai felölelik a hon- és népismeret, a történelem, irodalom és földrajzi alapismeretek gazdag tárházának átadását, a modern pedagógiai módszerek (differenciálás, kooperatív technikák) alkalmazásával.

A gyermekek hívogatásában, a szervező munkában nagy segítséget nyújt Pusztaújlakon Nagytiszteletű Papp József református lelkipásztor és Nagytiszteletű asszony, Anna. Dernán ugyanezt a munkát végzi Kolozsvári Éva presbiter, aki hívogatja, és vendégül látja a foglalkozásokra érkező dernai gyerekeket. Tudni kell, hogy Dernán nincs magyar iskola ezért az ott végzett munka különösen is hasznos közös gyökereink megmaradása céljából. Nagytiszteletű Úrnak, Nagytiszteletű Asszonynak és Évikének megköszönjük a szervező munkát, és azt a nagy szeretetet, amellyel várnak és fogadnak bennünket.
A csoport hamarosan megkezdi oktató munkáját Mezőtelegden, így három településen végzik küldetésüket, hiszen munkájukat annak tekintik.

„Magyarnak lenni, magyarnak maradni” címmel igazgató asszony a csoport munkájáról rövid cikket jelentetett meg.
Végezetül ebből a cikkből szeretnék idézni, amely egyben a kis csoport ars poetikája is.

„A feladatunk tehát nagy. Azt gondolom, hogy küldetésünk közösségteremtő, embert-formáló munkájáról, annak hatásáról, a csillogó gyermekszemekről, és a szeretetteljes fogadtatásról, légkörről még sokat lehetne írni.
Ha röviden fogalmaznám meg munkánk lényegét, azt mondanám: nem más, mint őrizni a közös gyökereket.
Ebben a munkában Wass Albert verse ad nekünk útmutatást, tanácsot és eligazítást arra nézve, hogy hogyan maradhatnak meg gyökereink.

„Élünk ma is ahogy lehet,
s magyar szívünk szeretetével
Isten-hitünk szent erejével
Őrizzük ezt a gyökeret!”

Gyökereinket tehát – legyen szó hitbeli reformátori gyökereinkről, vagy a Kárpát-medencéhez kötő nemzeti-kulturális gyökereinkről- csak cselekvő módon, céltudatos határozottsággal őrizhetjük meg.”

Ebben és ezért munkálkodunk szeretettel, hitünk és lelkiismeretünk szerint.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.